Klubová výstava (FOTO)

23.03.2019 16:56

Slovenský klub chovateľov špicovitých plemien psov - Klubová výstava, Nedanovce 23.03.2019

Denerys Silky Stardust,pomeranian:Very promising 1 / 2
Zaphira Rejna, kleinspitz : Very promising 1 / 2
Enzo Silky Stardust, wolfspitz: Very promising 1
Cailley Ejmi-Lu,wolfspitz: Exc.1, CAC, Club winner, BOB, r.BISS
Cailley+Enzo: Best couple 2