Klubová výstava, Nedanovce (foto)

15.10.2016 20:24

Klubová výstava špicov, Nedanovce

Cailley Ejmi-Lu

Tr. Mladší dorast, Veľmi nádejná 1

Rozhodca: p. Lenka Frnčová

Caillinka dostala veľmi krásny posudok, ďakujeme!!!