Koronavírus-COVID-19 - INFORMÁCIE PRE MAJITEĽOV SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT

23.03.2020 11:20

COVID-19 - INFORMÁCIE PRE MAJITEĽOV SPOLOČENSKÝCH ZVIERATČo je 2019-nCoV a SARS-CoV-2?
Sú to dva názvy nového typu koronavírusu zo skupiny beta-koronavírusov, podobného SARS-CoV – vírusu, ktorý v rokoch 2002 a 2003 v provincii Guangdong v Číne spôsoboval závažný akútny respiračný syndróm a MERS-CoV – vírusu, ktorý spôsoboval respiračný syndróm v roku 2012 na Blízkom východe. Nakoľko sa zistila jeho veľká podobnosť práve s SARS-CoV bol neskôr premenovaný na SARS-CoV-2.

Čo je COVID-19 ?
COVID-19 je oficiálne pomenovanie choroby, ktorá spôsobuje zápal pľúc a bola prvýkrát identifikovaná vo Wuhan v Číne v roku 2019. Pomenovanie oznámila Svetová zdravotnícka organizácia 11. februára 2020 a znamená „CO“ skratku „korona“, „VI“ znamená „vírus“ a „D“ znamená „disease“ choroba. V súčasnosti je vyhlásená za pandémiu.

Sú za vznik 2019-nCoV zodpovedné zvieratá ?
Prevládajúca cesta prenosu COVID-19 je z človeka na človeka. Súčasné dôkazy naznačujú, že vírus SARS-CoV-2 má živočíšny zdroj ale doteraz však nie je dostatok vedeckých dôkazov na identifikáciu tohto zdroja alebo na vysvetlenie spôsobu prenosu zo zvieracieho zdroja na človeka. Genetické mapovanie ukazuje, že vírus SARS-CoV2 je blízkym príbuzným s koronavírusom ktorý cirkuluje v populáciách netopierov.

Čo koronavirózy domácich zvierat ?
Patria do skupiny alfa-koronavírusov. Napríklad psí koronavírus spôsobuje miernu hnačku psov a koronavírus mačiek spôsobuje infekčný zápal pobrušnice mačiek (FIP). Nie sú prenosné na človeka a nemajú nič spoločné s aktuálnou koronavírusovou pandémiou.

Môže 2019-nCoV infikovať domáce zvieratá ?
V súčasnosti neexistuje dôkaz o tom, že domáce zvieratá môžu ochorieť, byť zdrojom infekcie alebo zohrávať úlohu pri šírení COVID-19 u ľudí. Bola publikovaná informácia z Hongkongu o dôkaze prítomnosti genetického materiálu vírusu SARS-CoV-2 u psa majiteľa chorého na COVID-19. Pes nevykazoval žiadne klinické príznaky choroby.

Sú potrebné obmedzenia týkajúce sa domácich zvierat ?
Obmedzenia spoločenským zvieratám, ktoré by mali vplyv na ich welfér (dobré životné podmienky) nie sú opodstatnené, nakoľko šírenie COVID-19 je výsledkom prenosu z človeka na človeka a k dnešnému dňu neexistuje dôkaz, že zvieratá môžu šíriť toto ochorenie. Rovnako neexistujú dôkazy podporujúce obmedzenia premiestňovania alebo obchodovania s domácimi zvieratami.

Sú potrebné iné opatrenia ?
Ak ste som so svojim domácim miláčikom v úzkom telesnom kontakte mali by ste pri manipulácii a starostlivosti o zvieratá vždy vykonávať základné hygienické opatrenia. Zahŕňa to umývanie rúk po príchode domov, pred a po manipulácii so zvieratami, pred a po kontakte s ich vecami a žrádlom. Na mieste je aj zabránenie bozkávania, olizovania alebo zdieľania potravín.

Ochrana zvierat ?
Je dôležité, aby COVID-19 neviedol k prijatiu nevhodných opatrení proti domácim alebo voľne žijúcim zvieratám, ktoré by mohli ohroziť alebo obmedziť ich welfér - dobré životné podmienky, zdravie alebo život alebo mohli mať negatívny vplyv na biodiverzitu.

Ako sa pripraviť že situáciu, že ako majiteľ domáceho miláčika ochoriem na COVID-19 ?
Určite inú osobu vo vašej domácnosti, ktorá je ochotná a schopná starať sa o Vášho domáceho miláčika vo Vašej domácnosti alebo mimo nej. Pripravte si pohotovostnú sadu s krmivom, inými potrebami a liekmi, ktoré Váš domáci miláčik potrebuje aspoň na dva týždne. Takúto pohotovostnú sadu môžete mať pripravenú aj pre prípad karanténny alebo evakuácie.

Čo ak je na COVID-19 pozitívny majiteľ ?
Neexistujú žiadne správy o tom, že by zvieratá ochoreli na COVID-19 alebo, že by pri jej šírení hrali úlohu. Odporúča sa, aby ľudia ktorí sú chorí alebo podozrivý na COVID-19, obmedzili úzky kontakt so svojimi domácimi miláčikmi a ak je to možné mali by požiadať o starostlivosť iného člena domácnosti. Ak sa už musia starať o svojho domáceho miláčika, mali by dodržiavať správne hygienické postupy a ak je to možné, mali by nosiť rúška na tvár.

Čo ak bol môj domáci miláčik v kontakte s niekým, kto je chorý na COVID-19 ?
V súčasnosti neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by sa zvieratá mohli nakaziť alebo byť zdrojom infekcie ľudí.

Čo mám robiť, ak sa u môjho domáceho maznáčika objaví nevysvetlená choroba a bol v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 ?
Kontaktujte miestne príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu a ak Vám jej úradný veterinárny lekár odporučí navštíviť s Vaším zvieraťom veterinárneho lekára, k tomuto sa najskôr telefonicky objednajte a informujte ho, že Vaše zviera bolo v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19. Toto umožní personálu pracoviska pripraviť izolačnú oblasť, ak bude potrebná.

Môžem teraz navštevovať veterinárneho lekára ?
Z dôvodu ochrany Vášho zdravia ako aj zdravia veterinárnych lekárov a ich zamestnancov odporúčame odložiť preventívne kontroly a vykonávanie preventívnych úkonov (vakcinácie, odčervenia) na neskôr. Ak už z dôvodu akútneho zhoršenia zdravotného stavu Vášho domáceho miláčika musíte navštíviť veterinárne pracovisko, na túto návštevu sa telefonicky objednajte. Toto umožní zabrániť hromadeniu a kontaktu klientov v čakárni a vykonať dezinfekciu priestorov pracoviska medzi návštevami.

Dá sa zistiť či má môj domáci miláčik SARS-CoV-2 ?
V súčasnosti veterinárni lekári nedisponujú možnosťou otestovať Vaše zvieratko na prítomnosť vírusu SARS-CoV2.

Dá sa môj domáci miláčik vakcinovať proti SARS-CoV-2 ?
V súčasnosti veterinárni lekári nedisponujú vakcínou proti vírusu SARS-CoV-2.

Zdroj: https://new.kvlsr.sk/#/clean/pet-covid