MVP Lučenec

07.05.2017 18:42

Medzinárodná výstava psov - Lučenec
6.5.2017


* Cailley Ejmi-Lu
Exc.1, CAJC, BOS

Týmto Caillinka splnila podmienky pre udelenie titulu:

Slovenský šampión krásy mladých!!!
 

* Selestial Dream Yulian
Veľmi nádejný 1
 

Judge: Sergej Vanža, Ďakujeme!