MVP Veľká Ida (foto)

05.07.2015 09:08

MVP Veľká Ida

Harmony Hvězda Rajhradu

V1, CAC, R-CACIB

Rohodca: Vanža Sergej, Sk